Category Doktor

Inne badanie w czasie leczenia objawów bolów krzyża

Inne badanie z tego okresu pochodzi od Dorana i Newella, którzy porównywali pożytek manipulacji, fizykoterapii, gorsetów i leków przeciwbólowych. Nie stwierdzili oni wyższości żadnego ze sposobów.

Czytaj

Postać dojrzała

Budowa i rozwój. Postać dojrzała o wymiarach 7,5-16 x 4-7 mm i 3,5-5 mm grubości w płaszczyźnie grzbietowo-brzusznej centralnej części ciała, czerwonawo- brunatna o charakterystycznym owalnym kształcie, silnie wypukła od strony grzbie-towej, płaska od strony brzusznej. Jej powierzchnia pokryta jest łuskowatymi kolca- mi skierowanymi do tyłu. Przyssawka brzuszna, leżąca pośrodku ciała, bywa nieco większa od gębowej. Otwór gębowy prowadzi do mięsistej, prawie kulistej, gardzieli i krótkiego przełyku, który rozgałęzia się na dwa pnie jelitowe, przebiegające faliście po bokach i kończące się ślepo w części tylnej. Jądra groniaste, leżą nieco ukośnie w tylnej części ciała.

Czytaj

Preparaty chlorchinaldolu (Chlorchi- naldin)

Wśród wypróbowanych lęków znalazły się preparaty chlorchinaldolu (Chlorchi- naldin) oraz pochodnych 5-nitroimidazolu (Metronidazoł, Tinidazol, Tiberal) – sto-sowanych podobnie jak w inwazji T. vaginalis.

Wystę...

Czytaj

Kontrolne badanie kału

Leczenie askariozy można prowadzić lekami podawanymi doustnie w dawce jednorazowej: pirantelem (Combantrin, Pyrantelum, na czczo 10-20 mg/kg mc.) patrz A. duodenale, mebendazolem (Vermox, dorośli i dzieci 2 rż. – 500 mg) lub przez 3-5 kolejnych dni albendazolem (Zentel, 200-400 mg) patrz T. saginata, tia- bendazolem (50 mg/kg mc. przez 3 dni) patrz S. stercoralis, piperazyną (Antelmin, dzieci <2 rż. - 50 mg/kg mc., 2-12 rż. - 75 mg/kg mc. do 2,5 g, >12 rż. – 75 mg/kg mc. do 3,5 g) patrz E. vermicularis.

Kontrolne ba...

Czytaj

Cykl rozwojowy H. heterophyes

Jaja są wielkości 30 x 16 pm, podobne do jaj przywr z rodzajów Clonorchis lub Opisthorchis. Różnica polega na bardziej zaokrąglonych biegunach, braku zgrubienia skorupki poniżej wieczka, a także słabiej wykształconym guziczku na biegunie tylnym, tj. przeciwległym do bieguna z wieczkiem.

Czytaj

Zasada uświadamiania chorego

A oto główne punkty, według których prowadzi się usprawniauie chorego:

– 1. Zasada uświadamiania chorego, co do celowości i korzyści związanych z wy-siłkiem fizycznym przy wykonywaniu ćwiczeń usprawniających.

– 2...

Czytaj

Stosowanie innych Sęków

’’Leki mają ograniczoną przydatność w leczeniu bólów krzyża, a jednak – co jest zdumiewające – wielu pacjentów pobiera je regularnie, nie wyłączając pochodnych morfiny. Chorzy ci potrzebują tych leków tylko dlatego, że po prostu nie mogą się bez nich obejść”.

Parish wyra...

Czytaj

Zaburzenia czucia w kręgosłupie

L4 L5 (tyłowy- pchnięcie centralne) mogą być różno-rodne i umiejsco-wione w okolicy lędźwiowo-krzy-żowej ud, podudzi i stóp oraz w okolicy krocza różnorodne (zarówno w obrębie ud, podudzi, jak i stóp) może występować nie- trzymanie moczu i kału mogą być rozlegle osłabienie odruchów skokowych w liniach osiowych. Dotyczy to zwłaszcza korzeni L5 oraz S p które są najczęściej uciśnięte. Ponadto wszyscy badacze zgadzają się z tym, że istnieją duże różnice indywidualne.

Czytaj

Gruźlica pochewek ścięgien

Gruźlica pochewek ścięgien ma przebieg przewlekły. W postaci wysiękowej stwierdza się chełbotanie, mierną bolesność. Węzły chłonne są powiększone. Dobre wyniki może tu przynieść leczenie zachowawcze. Wytworzeniu się zrostów ścię- gnowo-pochewkowych zapobiega czynne uruchamianie stawów w okresie cofania się objawów zapalnych. W postaci serowatej (martwiczej) wczesny zabieg operacyjny i wczesne ruchy czynne palców i nadgarstka zapobiegają zrostom ścięgien z otoczeniem i ograniczeniom ruchu.

Czytaj

Krzesła – jak siadać po urazie kręgosłupa

Zarówno osoby zupełnie zdrowe, jak i chorych z uszkodzeniem krążka międzykręgowego należy pouczyć o szkodliwości tych postaw. Należy informować ludzi o możliwościach i potrzebie wykonywania większości prac w pozycji prostego siedzenia lub stania, do czego konieczne jest wyposażenie domu w odpowiednią liczbę właściwych krzeseł, umieszczonych w różnych miejscach mieszkania. Jednocześnie sprzęty domowe i miejsca wykonywania najczęstszych czynności domowych (stoły itp.) muszą być tak skonstruowane i usytuowane, aby umożliwiały pracę bez konieczności schylania się czy (gorzej) w pochyleniu tułowia ku przodowi. Wszelkie szafki i półki powinny być umieszczone na wysokości tułowia, gdyż zarówno sięganie do góry (zwłaszcza po przedmioty ciężkie), jak i schylanie uniemożliwiają utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

Czytaj