Category Doktor

Leczenie postaci wysiękowych

Leczenie postaci wysiękowych jest zachowawcze, podobne jak w gruźlicy kolana. Ropnie przystawowe trzeba usuwać operacyjnie. Zmiany i ogniska śródsta- wowe stanowią wskazanie do wycięcia i usztywnienia stawu.

Czytaj

Zabiegi fizykoterapeutyczne

W zakres usprawniania wchodzi także gimnastyka korekcyjna, mająca na celu poprawę, lub wyrównanie odchyleń od prawidłowej postawy. Gry sportowe, często

Czytaj

Przeciwskazania po urazie kręgosłupa

Co się tyczy osób zdrowych, to praktycznie nie ma przeciwwskazań do żadnej z dziedzin sportu pod warunkiem opanowania ich podstaw i właściwej techniki uprawiania. Sprawa komplikuje się, gdy chodzi o osoby cierpiące na uszkodzenie krążka między kręgowego. Jest rzeczą ciekawą, jak niewiele zajęć nie da się pogodzić z utrzymywaniem prawidłowej postawy ciała lub pociąga za sobą zbytnie obciążenie i naciski na kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Zazwyczaj prostymi środkami można odpowiednio zmodyfikować uprawianie poszczególnych sportów i gier sportowych.

Czytaj

Proces chorobowy

Proces chorobowy przebiega w dwóch etapach. Okres I, zapalny błony maziowej cechuje się obrzękiem zapalnym, naciekiem komórek limfatycznych i wysiękiem stawowym. Ziarnina gośćcowa wrasta w tkankę kostną w miejscach przyczepu torebki, a także stopniowo przechodzi na chrząstkę i tkankę kostną podchrzęstną. Zniekształcenia utrudniają lub uniemożliwiają poślizg powierzchni stawowych. Odruch bólowy wychodzący z zapalnie zmienionej błony maziowej i torebki oraz z obnażonej podchrzęstnej, unerwionej warstwy kostnej wywołuje przykurcz mięśni zginaczy, a osłabienie i zanik prostowników. Bolesność stawu, nasilająca się przy próbie ruchów, sprawia, że chorzy trzymają kończyny ustawione w pozycji niebo- lesnej, najczęściej w zgięciu, a to sprzyja wytworzeniu się przykurczu torebkowego w patologicznym ustawieniu. W tym okresie dochodzi również do nadwichnięć i zwichnięć stawów i do odchyleń osi (koślawość, szpotawość).

Czytaj

Przykład ćwiczenia po urazie kręgosłupa

Do ćwiczeń mięśni mających na celu prawidłowe tworzenie się zrostu włóknistego przystępuje się natychmiast po ustąpieniu ostrego okresu bólowego. Co się tyczy metodyki ćwiczenia mięśni, to powinny one być proste, niezbyt czasochłonne i nie absorbujące.

Czytaj

Trofozoit gruszkowaty lub wrzecionowaty

Budowa i rozwój. Trofozoit gruszkowaty lub wrzecionowaty długość 4-9 pm, szerokość 3-4 pm. Jądro okrągłe bliżej bieguna przedniego, z kariosomem w centrum i chromatyną skupioną w grubych grudkach. Przed jądrem 2 kinetosomy, z których wychodzą 2 wici wolne. Obok jądra głęboki otwór gębowy. W cytoplazmie liczne wodniczki pokarmowe i ziarnistości ciałek zapasowych, biegun tylny wydłużony (ryc. 3.17). Cysta owalna z uwypuklonym jednym biegunem (cytrynko- wata), o wymiarach 4,5-7 x 3-4,5 pm widoczne jądro o strukturze jak w trofozo- icie i zawiązek otworu gębowego otoczona podwójnie konturową otoczką. Zarażenie następuje przez jamę ustną postacią cysty. Z cysty w końcowym odcinku jelita cienkiego lub na początku jelita grubego uwalnia się trofozoit.

Czytaj

Przywra pasożytująca w drogach żółciowych

Występowanie. Przywra pasożytująca w drogach żółciowych kota, psa, lisa i in-nych ssaków mięsożernych, rzadziej człowieka i świni. Rozprzestrzeniona w okolicach obfitujących w ryby, na terenie Europy (bez Wysp Brytyjskich i Skandynawii), Syberii (głównie zachodniej), a także na Dalekim Wschodzie (Korea, Japonia, Filipiny, Indonezja, Półwysep Indochiriski). W Polsce opisano kilka przypadków zarażenia człowieka przywrą kocią, wszędzie tam, gdzie ludzie mają zwyczaj zjadania surowych filetów rybnych. Zarażonych jest według ŚOZ ok. 2 min ludzi.

Czytaj

Uszkodzenie krążka międzykręgowego

W przypadku uszkodzenia krążka międzykręgowego zwężenie szpary międzytrzonowej jest różne w zależności nie tyle od przemieszczenia jądra miażdżystego, ile od samych zmian w jego obrębie. Po chirurgicznym usunięciu jądra miażdżys- tego dochodzi z reguły do zwężenia szpary między trzonowej (chociaż istnieją wyjątki). Prawdopodobnie zwężenie rozpoczyna się natychmiast po operacji, po upływie zaś kilku lub kilkunastu tygodni staje się zupełnie wyraźne, aby w ciągu około roku osiągnąć swe apogeum.

Czytaj

Jaja żółtawe

Jaja żółtawe o gładkiej skorupce, zwężone na biegunie przednim z wieczkiem, rozszerzające się ku tyłowi na kształt dzbanka, o wymiarach 26-30 x 10-15 |am (ryc. 4.18).

Czytaj

Zaburzenia czucia w uszkodzonym korzeniu

W celu określenia poziomu uszkodzenia korzenia konieczna jest znajomość działania mięśni kończyny dolnej, np. m. biodrowo-lędźwiowy zginający staw biodrowy, zaopatrywany jest przez L2-L3, m. obszerny pośredni – prostujący staw kolanowy, jest unerwiony z poziomu L3~L4. Osłabienie i zaniki mięśniowe są późnym objawem choroby, przy czym do zaniku mięśni dochodzi głównie na pośladkach, udach i łydkach.

Zabur...

Czytaj