Category Doktor

NIEDROŻNOŚĆ JELIT

Przyczyną niezdrożności (ileus) może być zatkanie światła jelit kamieniami kałowymi, kłębem glist, tkankami nowotworowymi itp. Poza tym niedrożność występuje wskutek skręcenia się jelit na krezce (tzw. skręt kiszek) lub silnego uciśnięcia pętli jelit, np. we wrotach przepukliny jest to tzw. uwiężnięcie przepukliny.

Następstwa niedrożności są bardzo poważne. Powyżej niedrożności dochodzi początkowo do wzmożenia perystaltyki – jelita starają się pokonać wytworzoną przeszkodę. Po pewnym czasie ruchy zwalniają się, jelita ulegają rozdęciu przez gromadzące się gazy. Ściany jelit uciśnięte w miejscu niedrożności ulegają martwicy – wytwarza się zapalenie otrzewnej.

Czytaj

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia doprowadza do zwłóknienia, zgrubienia i skrócenia płatków zastawek, a niekiedy do ich sklejenia się i zrastania. Może to powodować bądź niedomykanie się zastawek, między którymi powstaje trwała szpara, bądź też, przy ich zrośnięciu się brzegami, zwężenie ujścia

Ostre gośćcowe zapalenie zastawki dwudzielnej serca. Na brzegach zastawek widoczne zmiany chorobowe w postaci brodawkowatych skrzeplin. tętniczego lub żylnego, tzn. ujścia aorty lub ujścia przedsionko- wo-komorowego. W jednym i drugim przypadku powstaje tzw. wada serca.

Czytaj

Przekrwienie czynne płuc

Przekrwienie czynne płuc występuje w pierwszym okresie zapaleń oraz w zatruciu niektórymi truciznami gazowymi.

Niedokrwienie tkanki płucnej występuje w przebiegu rozedmy płuc lub w następstwie zatorów w naczyniach płuc. Zatory pojedynczych naczyń płucnych mogą prowadzić do powstawania zawałów płuc. Zator głównego pnia tętnicy płucnej powoduje natychmiastowe zejście śmiertelne.

Czytaj

KAMICA ŻÓŁCIOWA

Kamica żółciowa (cholelithicisis) polega na tworzeniu się kamieni w pęcherzyku żółciowym, przewodach żółciowych lub rzadziej w przewodach wątrobowych.

Mechanizm wytwarzania się kamieni żółciowych jest dość złożony. Istotą jest wypadanie składników żółci z roztworu (wy- krystalizowywanie). Przyczyniają się do tego:

– 1) wzrost stężenia składników żółci wskutek nadmiernego ich wydzielania przez wątrobę, – 2) zastój żółci, – 3) stany zapalne dróg żółciowych.

Czytaj

PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

Praca mięśnia sercowego nadaje krwi energię, dzięki której płynie ona w naczyniach krwionośnych. Uszkodzenie mięśnia sercowego powoduje upośledzenie sprawności skurczowej, co może doprowadzić do niewydolności krążenia.

Zwyrodnienia mięśnia sercowego spowodowane są najczęściej zakażeniami, zatruciami, samozatruciami, niedożywieniem i niedotlenieniem. Zagadnienia te zostały omówione w etiologii i patogenezie chorób serca.

Czytaj

NERCZYCE

Nerczycą (nephrosis) nazywamy zwyrodnienie nerek. Zmianom zwyrodnieniowym ulegają głównie bardzo wrażliwe nabłonki kanalików nerkowych.

Przyczyną nerczycy mogą być zatrucia, zwłaszcza związkami metali ciężkich, jak: ołów, rtęć, bizmut, arsen i inne. Oprócz tego często przyczyną nerczyc są samozatrucia wytworami nieprawidłowej przemiany materii (w cukrzycy, w chorobach nowotworowych), kwasami żółciowymi (w żółtaczce), produktami rozpadu tkanek (urazy, zmiażdżenia mięśni, oparzenia). Do zwyrodnień nerek dochodzi również w przebiegu przewlekłych zakażeń, zwłaszcza w gruźlicy, kile, durzę brzusznym i zimnicy. Pod względem anatomopatologicznym wyróżniamy głównie nerczyce tłuszczowe i rzadziej spotykane amyloidowe.

Czytaj