Category Doktor

Czyny tuberkulinowe

Ogniska kostne przystawowe (w kłykciach kości udowej, piszczelowej i w rzepce) dają objawy kliniczne i laboratoryjne typowe dla gruźlicy kości (bóle tępe, nasilające się w nocy i po ruchach).

Czytaj

Płyn wysiękowy

Płyn wysiękowy rozciąga torebkę i wię- zadła stawów. Staw ma największą poje-mność w lekkim zgięciu i w tej pozycji rozdęty staw jest najmniej bolesny. Próba wyprostu lub dalszego zgięcia zwiększa ciśnienie śródstawowe, nasila bolesność i zmusza chorego do przybrania z powrotem mniej bolesnego ustawienia. Dłuższe utrzymywanie takiej pozycji bez usprawniania prowadzi do wytworzenia się przykurczu torebki, więzadeł i mięśni. Odruchowe wzmożenie napięcia mięśni zginaczy nasila wyjściowe zniekształcenia, asymetryczne działanie mięśni wywołuje nadwichnięcie i zmiany osi kończyny.

Czytaj

Ciało helmintów

Ciało helmintów pokryte jest worem powłokowo-mięśniowym, składającym się z grubej warstwy oskórkowej i mięśni. Oskórek odgrywa zasadniczą rolę w pobieraniu pokarmu (także tlenu), wydalaniu produktów przemiany materii, wydzielaniu substancji litycznych i mukopolisacharydów, chroniących ciało pasożyta przed działaniem enzymów trawiennych żywiciela oraz odbieraniu bodźców ze środowiska. Oskórek może być gładki (tasiemce, nicienie), pokryty mikrokosmkami (tasiemce), kolcami, łuskami (przywry) lub poprzecznie prążkowany (nicienie). Może on tworzyć płytki tnące w torebce gębowej lub torebki kopulacyjne u samców (An- cylostomci), a także skrzydełka wzdłuż boków ciała (Enterobius). Oskórek wyściela również przewód pokarmowy (torebkę ustną, gardziel, jelito proste) oraz pochwę. Mięśnie są okrężne, podłużne i skośne (przywry), okrężne i podłużne (tasiemce) lub tylko podłużne (nicienie). Wnętrze wora powłokowo-mięśniowego wypełnia tkanka łączna (przywry, tasiemce) lub płyn surowiczy pod dość znacznym ciśnieniem (nicienie), odgrywający rolę szkieletu hydrostatycznego. Występują w nim ciałka wapienne, nadające barwę białawą i zobojętniające soki trawienne żywiciela (tasiemce), a ponadto w pierwotnej jamie ciała znajdują się narządy wewnętrzne helminta (ryc. 4.1, 4.2).

Czytaj

Zapalny rodzaj ucisku

W przypadkach podejrzanych o zapalny rodzaj ucisku korzenia przez przemieszczone jądro miażdżyste zaczęto podawać steroidy.

Czytaj

Podstawy kinetyki

Wychodząc z założenia, że większość odchyleń od prawidłowej czynności narządu ruchu uwydatnia się w czasie poruszania się, a zwłaszcza w czasie chodu, konieczne jest poznanie mechaniki chodu prawidłowego. Łatwiej później dostrzec nieprawidłowości. Podobnie znając podstawy kinetyki kończyny górnej, łatwiej można zrozumieć przyczyny i szczegóły zaburzenia poruszania kończyną górną i łatwiej ustalić plan leczenia.

Czytaj

Badanie kliniczne w bólach krzyża

Celem badania klinicznego w bólach krzyża jest wykrycie czynnika przyczynowego. Chory musi być do badania zupełnie rozebrany, a badać go trzeba w pomieszczeniu dobrze oświetlonym i przestronnym, by mógł on swobodnie się poruszać. Chorych o ograniczonej sprawności ruchowej, którzy nie mogą utrzymać pozycji stojącej, np. ostry rzut bólów krzyża, bada się w pozycji leżącej na plecach i na boku. Jednak badanie to jest niewystarczające i należy je powtórzyć, gdy tylko stan chorego na to zezwoli. Chorego powinno się badać w ruchu, w pozycji zasadniczej stojącej oraz w pozycji zasadniczej leżącej. W każdym przypadku należy starać się uzyskać obraz postawy ciała chorego, która odbija indywidualną budowę i stan czynnościowy narządu ruchu. Oczywiście w przebiegu bólów krzyża również dochodzi do zaburzenia postawy ciała. Czynnikami zaburzającymi postawę mogą być też choroby neurogenne, zaburzenia hormonalne, czynniki zawodowe, wady wzroku, procesy chorobowe toczące się po jednej stronie ciała itp.

Czytaj

Rehabilitacja chorych ortopedycznych

Jakkolwiek rehabilitacja rozciąga się na wszystkie prawie specjalności medyczne i na wszystkie okresy leczenia chorego, to jednak wiele metod i sposobów można z największym pożytkiem stosować dopiero w okresie zdrowienia – kiedy ustąpią ostre objawy choroby, np. po nastawieniu złamania, przeprowadzeniu właściwego zabiegu itp.

Współ...

Czytaj

Dyskografia

Badanie polega na bezpośrednim wprowadzeniu środka cieniującego do krążka między kręgowego. Wykonuje się je pod kontrolą promieni Roentgena. Chory leży na brzuchu. Igłę wkłuwa się od tyłu w linii pośrodkowej, przezoponowo. Do krążka wprowadza się ok. 2 cm3 środka cieniującego. Wprowadzeniu preparatu do uszkodzonego krążka towarzyszy ból promieniujący do jednej lub obu kończyn dolnych, przy czym natężenie bólu oraz jego promieniowanie stanowi ważny czynnik diagnostyczny (w powiązaniu z innymi objawami).

Czytaj

Tasiemiec pasożytujący w postaci dojrzałej

Występowanie. Tasiemiec pasożytujący w postaci dojrzałej w jelicie cienkim u lisa, psa domowego, wilka oraz kota domowego. Żywicielami pośrednimi są człowiek, drobne gryzonie, głównie norniki, nornica ruda, piżmak, mysz, szczur i niektóre małpy człekokształtne. Rozmieszczenie geograficzne bąblowca wieloja- mowego ogranicza się do półkuli północnej, do endemicznych ognisk europejskich w Szwajcarii, Niemczech i Tyrolu, w Ameryce Północnej w środku pogranicza Kanady i USA oraz do bardziej zwartego zasięgu – poczynając od krajów czarnomorskich i europejskiej części WNP, przez całą Syberię, północną Alaskę i północną Kanadę do Grenlandii. W Polsce zarejestrowano dotychczas tylko sporadyczne przypadki u człowieka. Warto zwrócić uwagę, że transmisja E. multilocularis odbywa się głównie wśród zwierząt dziko żyjących.

Budow...

Czytaj

Torebka kopulacyjna samca

Torebka kopulacyjna samca złożona jest z 2 silnie rozwiniętych płatów bocznych i bardzo małego płata grzbietowego, podpartego żeberkiem zakończonym dwukrotnym rozwidleniem. Szczecinki kopulacyjne są stosunkowo krótkie, jest też narząd dodatkowy (gubemaculum). Szpara sromowa samicy leży w tylnej części ciała.

Czytaj