Zaburzenia czucia w kręgosłupie

L4 L5 (tyłowy- pchnięcie centralne) mogą być różno-rodne i umiejsco-wione w okolicy lędźwiowo-krzy-żowej ud, podudzi i stóp oraz w okolicy krocza różnorodne (zarówno w obrębie ud, podudzi, jak i stóp) może występować nie- trzymanie moczu i kału mogą być rozlegle osłabienie odruchów skokowych w liniach osiowych. Dotyczy to zwłaszcza korzeni L5 oraz S p które są najczęściej uciśnięte. Ponadto wszyscy badacze zgadzają się z tym, że istnieją duże różnice indywidualne.

Czytaj

Gruźlica pochewek ścięgien

Gruźlica pochewek ścięgien ma przebieg przewlekły. W postaci wysiękowej stwierdza się chełbotanie, mierną bolesność. Węzły chłonne są powiększone. Dobre wyniki może tu przynieść leczenie zachowawcze. Wytworzeniu się zrostów ścię- gnowo-pochewkowych zapobiega czynne uruchamianie stawów w okresie cofania się objawów zapalnych. W postaci serowatej (martwiczej) wczesny zabieg operacyjny i wczesne ruchy czynne palców i nadgarstka zapobiegają zrostom ścięgien z otoczeniem i ograniczeniom ruchu.

Czytaj

Krzesła – jak siadać po urazie kręgosłupa

Zarówno osoby zupełnie zdrowe, jak i chorych z uszkodzeniem krążka międzykręgowego należy pouczyć o szkodliwości tych postaw. Należy informować ludzi o możliwościach i potrzebie wykonywania większości prac w pozycji prostego siedzenia lub stania, do czego konieczne jest wyposażenie domu w odpowiednią liczbę właściwych krzeseł, umieszczonych w różnych miejscach mieszkania. Jednocześnie sprzęty domowe i miejsca wykonywania najczęstszych czynności domowych (stoły itp.) muszą być tak skonstruowane i usytuowane, aby umożliwiały pracę bez konieczności schylania się czy (gorzej) w pochyleniu tułowia ku przodowi. Wszelkie szafki i półki powinny być umieszczone na wysokości tułowia, gdyż zarówno sięganie do góry (zwłaszcza po przedmioty ciężkie), jak i schylanie uniemożliwiają utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

Czytaj

Leczenie postaci wysiękowych

Leczenie postaci wysiękowych jest zachowawcze, podobne jak w gruźlicy kolana. Ropnie przystawowe trzeba usuwać operacyjnie. Zmiany i ogniska śródsta- wowe stanowią wskazanie do wycięcia i usztywnienia stawu.

Czytaj

Zabiegi fizykoterapeutyczne

W zakres usprawniania wchodzi także gimnastyka korekcyjna, mająca na celu poprawę, lub wyrównanie odchyleń od prawidłowej postawy. Gry sportowe, często

Czytaj

Przeciwskazania po urazie kręgosłupa

Co się tyczy osób zdrowych, to praktycznie nie ma przeciwwskazań do żadnej z dziedzin sportu pod warunkiem opanowania ich podstaw i właściwej techniki uprawiania. Sprawa komplikuje się, gdy chodzi o osoby cierpiące na uszkodzenie krążka między kręgowego. Jest rzeczą ciekawą, jak niewiele zajęć nie da się pogodzić z utrzymywaniem prawidłowej postawy ciała lub pociąga za sobą zbytnie obciążenie i naciski na kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Zazwyczaj prostymi środkami można odpowiednio zmodyfikować uprawianie poszczególnych sportów i gier sportowych.

Czytaj

Proces chorobowy

Proces chorobowy przebiega w dwóch etapach. Okres I, zapalny błony maziowej cechuje się obrzękiem zapalnym, naciekiem komórek limfatycznych i wysiękiem stawowym. Ziarnina gośćcowa wrasta w tkankę kostną w miejscach przyczepu torebki, a także stopniowo przechodzi na chrząstkę i tkankę kostną podchrzęstną. Zniekształcenia utrudniają lub uniemożliwiają poślizg powierzchni stawowych. Odruch bólowy wychodzący z zapalnie zmienionej błony maziowej i torebki oraz z obnażonej podchrzęstnej, unerwionej warstwy kostnej wywołuje przykurcz mięśni zginaczy, a osłabienie i zanik prostowników. Bolesność stawu, nasilająca się przy próbie ruchów, sprawia, że chorzy trzymają kończyny ustawione w pozycji niebo- lesnej, najczęściej w zgięciu, a to sprzyja wytworzeniu się przykurczu torebkowego w patologicznym ustawieniu. W tym okresie dochodzi również do nadwichnięć i zwichnięć stawów i do odchyleń osi (koślawość, szpotawość).

Czytaj

Przykład ćwiczenia po urazie kręgosłupa

Do ćwiczeń mięśni mających na celu prawidłowe tworzenie się zrostu włóknistego przystępuje się natychmiast po ustąpieniu ostrego okresu bólowego. Co się tyczy metodyki ćwiczenia mięśni, to powinny one być proste, niezbyt czasochłonne i nie absorbujące.

Czytaj

Trofozoit gruszkowaty lub wrzecionowaty

Budowa i rozwój. Trofozoit gruszkowaty lub wrzecionowaty długość 4-9 pm, szerokość 3-4 pm. Jądro okrągłe bliżej bieguna przedniego, z kariosomem w centrum i chromatyną skupioną w grubych grudkach. Przed jądrem 2 kinetosomy, z których wychodzą 2 wici wolne. Obok jądra głęboki otwór gębowy. W cytoplazmie liczne wodniczki pokarmowe i ziarnistości ciałek zapasowych, biegun tylny wydłużony (ryc. 3.17). Cysta owalna z uwypuklonym jednym biegunem (cytrynko- wata), o wymiarach 4,5-7 x 3-4,5 pm widoczne jądro o strukturze jak w trofozo- icie i zawiązek otworu gębowego otoczona podwójnie konturową otoczką. Zarażenie następuje przez jamę ustną postacią cysty. Z cysty w końcowym odcinku jelita cienkiego lub na początku jelita grubego uwalnia się trofozoit.

Czytaj

Przywra pasożytująca w drogach żółciowych

Występowanie. Przywra pasożytująca w drogach żółciowych kota, psa, lisa i in-nych ssaków mięsożernych, rzadziej człowieka i świni. Rozprzestrzeniona w okolicach obfitujących w ryby, na terenie Europy (bez Wysp Brytyjskich i Skandynawii), Syberii (głównie zachodniej), a także na Dalekim Wschodzie (Korea, Japonia, Filipiny, Indonezja, Półwysep Indochiriski). W Polsce opisano kilka przypadków zarażenia człowieka przywrą kocią, wszędzie tam, gdzie ludzie mają zwyczaj zjadania surowych filetów rybnych. Zarażonych jest według ŚOZ ok. 2 min ludzi.

Czytaj