Uszkodzenie krążka międzykręgowego

W przypadku uszkodzenia krążka międzykręgowego zwężenie szpary międzytrzonowej jest różne w zależności nie tyle od przemieszczenia jądra miażdżystego, ile od samych zmian w jego obrębie. Po chirurgicznym usunięciu jądra miażdżys- tego dochodzi z reguły do zwężenia szpary między trzonowej (chociaż istnieją wyjątki). Prawdopodobnie zwężenie rozpoczyna się natychmiast po operacji, po upływie zaś kilku lub kilkunastu tygodni staje się zupełnie wyraźne, aby w ciągu około roku osiągnąć swe apogeum.

Czytaj

Jaja żółtawe

Jaja żółtawe o gładkiej skorupce, zwężone na biegunie przednim z wieczkiem, rozszerzające się ku tyłowi na kształt dzbanka, o wymiarach 26-30 x 10-15 |am (ryc. 4.18).

Czytaj

Zaburzenia czucia w uszkodzonym korzeniu

W celu określenia poziomu uszkodzenia korzenia konieczna jest znajomość działania mięśni kończyny dolnej, np. m. biodrowo-lędźwiowy zginający staw biodrowy, zaopatrywany jest przez L2-L3, m. obszerny pośredni – prostujący staw kolanowy, jest unerwiony z poziomu L3~L4. Osłabienie i zaniki mięśniowe są późnym objawem choroby, przy czym do zaniku mięśni dochodzi głównie na pośladkach, udach i łydkach.

Zabur...

Czytaj

Czyny tuberkulinowe

Ogniska kostne przystawowe (w kłykciach kości udowej, piszczelowej i w rzepce) dają objawy kliniczne i laboratoryjne typowe dla gruźlicy kości (bóle tępe, nasilające się w nocy i po ruchach).

Czytaj

Płyn wysiękowy

Płyn wysiękowy rozciąga torebkę i wię- zadła stawów. Staw ma największą poje-mność w lekkim zgięciu i w tej pozycji rozdęty staw jest najmniej bolesny. Próba wyprostu lub dalszego zgięcia zwiększa ciśnienie śródstawowe, nasila bolesność i zmusza chorego do przybrania z powrotem mniej bolesnego ustawienia. Dłuższe utrzymywanie takiej pozycji bez usprawniania prowadzi do wytworzenia się przykurczu torebki, więzadeł i mięśni. Odruchowe wzmożenie napięcia mięśni zginaczy nasila wyjściowe zniekształcenia, asymetryczne działanie mięśni wywołuje nadwichnięcie i zmiany osi kończyny.

Czytaj

Ciało helmintów

Ciało helmintów pokryte jest worem powłokowo-mięśniowym, składającym się z grubej warstwy oskórkowej i mięśni. Oskórek odgrywa zasadniczą rolę w pobieraniu pokarmu (także tlenu), wydalaniu produktów przemiany materii, wydzielaniu substancji litycznych i mukopolisacharydów, chroniących ciało pasożyta przed działaniem enzymów trawiennych żywiciela oraz odbieraniu bodźców ze środowiska. Oskórek może być gładki (tasiemce, nicienie), pokryty mikrokosmkami (tasiemce), kolcami, łuskami (przywry) lub poprzecznie prążkowany (nicienie). Może on tworzyć płytki tnące w torebce gębowej lub torebki kopulacyjne u samców (An- cylostomci), a także skrzydełka wzdłuż boków ciała (Enterobius). Oskórek wyściela również przewód pokarmowy (torebkę ustną, gardziel, jelito proste) oraz pochwę. Mięśnie są okrężne, podłużne i skośne (przywry), okrężne i podłużne (tasiemce) lub tylko podłużne (nicienie). Wnętrze wora powłokowo-mięśniowego wypełnia tkanka łączna (przywry, tasiemce) lub płyn surowiczy pod dość znacznym ciśnieniem (nicienie), odgrywający rolę szkieletu hydrostatycznego. Występują w nim ciałka wapienne, nadające barwę białawą i zobojętniające soki trawienne żywiciela (tasiemce), a ponadto w pierwotnej jamie ciała znajdują się narządy wewnętrzne helminta (ryc. 4.1, 4.2).

Czytaj

Zapalny rodzaj ucisku

W przypadkach podejrzanych o zapalny rodzaj ucisku korzenia przez przemieszczone jądro miażdżyste zaczęto podawać steroidy.

Czytaj

Podstawy kinetyki

Wychodząc z założenia, że większość odchyleń od prawidłowej czynności narządu ruchu uwydatnia się w czasie poruszania się, a zwłaszcza w czasie chodu, konieczne jest poznanie mechaniki chodu prawidłowego. Łatwiej później dostrzec nieprawidłowości. Podobnie znając podstawy kinetyki kończyny górnej, łatwiej można zrozumieć przyczyny i szczegóły zaburzenia poruszania kończyną górną i łatwiej ustalić plan leczenia.

Czytaj

Badanie kliniczne w bólach krzyża

Celem badania klinicznego w bólach krzyża jest wykrycie czynnika przyczynowego. Chory musi być do badania zupełnie rozebrany, a badać go trzeba w pomieszczeniu dobrze oświetlonym i przestronnym, by mógł on swobodnie się poruszać. Chorych o ograniczonej sprawności ruchowej, którzy nie mogą utrzymać pozycji stojącej, np. ostry rzut bólów krzyża, bada się w pozycji leżącej na plecach i na boku. Jednak badanie to jest niewystarczające i należy je powtórzyć, gdy tylko stan chorego na to zezwoli. Chorego powinno się badać w ruchu, w pozycji zasadniczej stojącej oraz w pozycji zasadniczej leżącej. W każdym przypadku należy starać się uzyskać obraz postawy ciała chorego, która odbija indywidualną budowę i stan czynnościowy narządu ruchu. Oczywiście w przebiegu bólów krzyża również dochodzi do zaburzenia postawy ciała. Czynnikami zaburzającymi postawę mogą być też choroby neurogenne, zaburzenia hormonalne, czynniki zawodowe, wady wzroku, procesy chorobowe toczące się po jednej stronie ciała itp.

Czytaj

Rehabilitacja chorych ortopedycznych

Jakkolwiek rehabilitacja rozciąga się na wszystkie prawie specjalności medyczne i na wszystkie okresy leczenia chorego, to jednak wiele metod i sposobów można z największym pożytkiem stosować dopiero w okresie zdrowienia – kiedy ustąpią ostre objawy choroby, np. po nastawieniu złamania, przeprowadzeniu właściwego zabiegu itp.

Współ...

Czytaj