Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne stanowi zawsze niezbędne uzupełnienie klinicznego badania ortopedycznego. Oczywiście elementy badania neurologicznego uwzględnia się zawsze w rutynowym badaniu narządu ruchu (ruchy czynne w stawach, siła i napięcie mięśni, utrzymanie postawy ciała itp.), ale z powodu doniosłości klinicznej badanie neurologiczne musi być dodatkowo przeprowadzone według określonego schematu.

Czytaj

Postacie amastigota

Wykrywanie. Postacie amastigota (niebieskie, jajowate lub okrągłe, z wiśniowym jądrem i kinetoplastem) znajduje się w preparatach materiału pobranego w czasie biopsji węzłów chłonnych, śledziony lub szpiku kostnego, rzadziej w rozmazach krwi obwodowej, wydzieliny nosa lub osadu moczu (utrwalonych alkoholem metylowym, barwionym barwnikiem Giemsy lub Wrighta), w krwinkach białych. L. do- novani hoduje się in vitro w postaci promastigota w temp. 28°C na podłożach prostych, np. NNN natomiast dla uzyskania hodowli in vivo szczepi się chomiki krwią chorego. Spośród odczynów serologicznych z dobrym rezultatem stosuje się testy immunoenzymatyczne (ELISA), immunofluorescencji pośredniej, immunodyfuzji i immunoelektroforezy oraz aglutynacji bezpośredniej. Ostatnio wykorzystuje się też metody umożliwiające amplifikację kwasu nukleinowego (reakcja łańcuchowa polimerazy – PCR) w materiale uzyskanym w czasie biopsji węzłów chłonnych, szpiku kostnego lub skóry.

Zwalc...

Czytaj

Opistorchoza

Do zarażenia dochodzi po spożyciu surowych ryb zawierających metacerkarie, które w żołądku człowieka ulegają ekscystacji. Młode przywry wędrują z dwunastnicy do wątroby przez przewód żółciowy wspólny, powodując jego rozszerzenie i rozrost nabłonka noszącego cechy brodawczaka, gruczolaka lub nawet raka (istnieje zbieżność z zarażeniem tą przywrą a rakiem nabłonka przewodów żółciowych – cholangiokarcinoma). W wątrobie osiąga dojrzałość płciową po upływie 12-28 dni.

Choro...

Czytaj

Badania radiologiczne

Główną wartością badania radiologicznego kręgosłupa jest to, że może ono potwierdzić lub wykluczyć inne stany chorobowe mogące symulować uszkodzenia krążka międzykręgowego .

Czytaj

Działanie wstrzyknięć u chorych na bół krzyża

Wstrzyknięcia nadtwardówkowe działają w zależności od objętości podanego środka oraz tego, czy ma on działanie przeciwbólowe czy przeciwzapalne. Swego czasu istniał zwyczaj wstrzykiwania dużej ilości – często 100 ml lub więcej

– roz...

Czytaj

Zarażenie postacią promastigota

W leczeniu trypanosomozy amerykańskiej – choroby Chagasa – wykorzystuje się:

-pochodne nitrofurfurylidyny (Nifurtimox, Bayer 205, Lampit), w tabl. po 30 mg, 120 mg, 250 mg lek jest dobrze tolerowany po podaniu per os w dawkach 8-10 mg/kg mc. dla dorosłych i dzieci jednakże w postaciach ostrych i typanoso- mozie amerykańskiej wrodzonej konieczne jest podniesienie dawki dobowej do 15- 20 mg/kg mc.

– pochodne ...

Czytaj

Klonorchoza

Chorobotwóczość. Klonorchoza (clonorchosis) w ostrym stadium może przebiegać z podwyższoną temperaturą ciała, dreszczami, biegunką, bólami w nadbrzuszu. zwiększoną tkliwością wątroby, żółtaczką. W stadium przewlekłym chorzy zgłaszają tępe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych występuje powiększenie wątroby z rozszerzeniem przewodów i przerostem gruczołów śluzowych. Przewód żółciowy może być niedrożny, powodując zatrzymanie żółci powstają nacieki z limfocytów, komórek kwasochłonnych oraz zwłóknienie. Inwazji niejednokrotnie towarzyszy żółtaczka mechaniczna, sugerująca kamicę pęcherzykową lub ropnie wątroby. Wielu pacjentów ma nawracające ropne zapalenie pęcherzyka żółciowego. Następstwem może być ostre zapalenie trzustki.

Czytaj

Mnogości „leczniczych” chwytów

Mimo mnogości „leczniczych” chwytów, pchnięć i uderzeń, stosowanych przez osteopatów, trzeba przypomnieć o tym, że kręg ma tylko 6 stopni swobody.

Czytaj

Krytycy manipulacji leczenia bólów kręgosłupa

Zdaniem niektórych u pacjentów dotkniętych przewlekłymi bólami krzyża manipulacje przynoszą mniejszy pożytek (Cyriax, Fish, Maigne). Hoehler i wsp. twierdzą, że odległy efekt manipulacji nie różni się od zwykłego masażu.

Czytaj

Bruceloza

Zakażenie kości i stawów brucelozą (B. bovis, melitensis, abortus) zdarza się w naszym kraju rzadko. Może przebiegać wśród objawów podobnych jak w gruźlicy łub w gośćcu. Najczęściej umiejscawia się w kręgosłupie, może wtedy przebiegać z objawami ropnia, ucisku na rdzeń i sprawiać bóle podobne jak w gruźlicy lub wywoływać rozległe zmiany podobne do zwyrodnieniowych. W dużych stawach mogą występować ostre stany zapalne. W obrazie radiologicznym zmiany w przebiegu brucelozy cechują się nieco większymi odczynami wytwórczymi niż w gruźlicy, lecz mniejszymi niż w nieswoistym zapaleniu, bez tworzenia martwaków, podobnym powinowactwem do krążków międzykręgowych.

Czytaj